DETAILING TRAINING & ADVISOR – ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

DETAILING TRAINING & ADVISOR – ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

 Đào tạo kỹ thuật chăm sóc xe chuyên sâu.
 Khóa đào tạo kỹ thuật viên kéo dài 02 tháng / tối đa 04 học viên / Học phí: 12,000,000 VNĐ/ 01 người.
 Khóa kinh doanh detailing kéo dài 02 ngày / tối đa 06 học viên / Học phí: 5,000,000VNĐ/ 01 người.
 Nội dung đào tạo gồm toàn bộ kỹ thuật chăm sóc xe, hiệu chỉnh sơn, phủ ceramic (lý thuyết + thực hành).
 Chia sẻ kinh nghiệm làm nghề Detailing.
 Tư vấn thành lập, xây dựng Workshop Detailing.
 Tư vấn chọn và sử dụng dòng sản phẩm chăm sóc xe phù hợp với từng thị trường.
DETAILING TRAINING & ADVISOR – ĐÀO TẠO & TƯ VẤN