Sứ mệnh:
Nơi hội tụ những con người giá trị, sản phẩm dịch vụ giá trị, để lan tỏa giá trị cho cộng đồng.
Tầm nhìn:
Trở thành hệ thống chăm sóc xe hơi số 1 Việt Nam và hướng ra kinh doanh quốc tế.
Giá trị cốt lõi:
Trung thực – Chuyên nghiệp – Giá trị

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Đối với khách hàng:
Auto Sài Gòn cung cấp các giải pháp chăm sóc xe hơi tiện lợi nhất cho khách hàng.
Đối với đối tác:
Auto Sài Gòn là một mảnh ghép để làm gia tăng giá trị và cùng nhau tận hưởng giá trị trên cơ sở công bằng, minh bạch, hợp pháp.
Đối với lãnh đạo, quản lý:
Luôn hợp tác, lắng nghe, hổ trợ và chia sẻ.
Đối với nhân viên:
Chủ động chịu trách nhiệm và thụ hưởng quyền lợi dựa trên kết quả hoạt động cá nhân.

Sứ mệnh:
Nơi hội tụ những con người giá trị, sản phẩm dịch vụ giá trị, để lan tỏa giá trị cho cộng đồng.

Tầm nhìn:
Trở thành hệ thống chăm sóc xe hơi số 1 Việt Nam và hướng ra kinh doanh quốc tế.

Giá trị cốt lõi:
Trung thực – Chuyên nghiệp – Giá trị

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Đối với khách hàng:
Auto Sài Gòn cung cấp các giải pháp chăm sóc xe hơi tiện lợi nhất cho khách hàng.

Đối với đối tác:
Auto Sài Gòn là một mảnh ghép để làm gia tăng giá trị và cùng nhau tận hưởng giá trị trên cơ sở công bằng, minh bạch, hợp pháp.

Đối với lãnh đạo, quản lý:
Luôn hợp tác, lắng nghe, hổ trợ và chia sẻ.

Đối với nhân viên:
Chủ động chịu trách nhiệm và thụ hưởng quyền lợi dựa trên kết quả hoạt động cá nhân.

0862 316 338