DETAILING TRAINING & ADVISOR – ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

DETAILING TRAINING & ADVISOR – ĐÀO TẠO & TƯ VẤN

 Đào tạo kỹ thuật chăm sóc xe chuyên sâu.  Khóa đào tạo kỹ thuật viên kéo dài 02 tháng / tối đa 04 học viên / Học phí: 12,000,000 VNĐ/ 01 người.  Khóa kinh doanh detailing kéo dài 02 ngày / tối đa 06 học viên /...

xem thêm

0862 316 338