TUYỂN DỤNG 2020

TUYỂN DỤNG 2020

Auto Sài Gòn cần tìm đồng đội có cùng đam mê Detailing Auto Sài Gòn tuyển dụng: SL: 5 bạn học việc Chăm sóc xe ô tô chuyên nghiệp Chi phí: Free đào tạo và hỗ trợ thêm từ công ty Yêu cầu: có tìm hiểu và yêu thích ngành...

xem thêm

0862 316 338